0
0912 0525742
ایتا
امروز شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱

چادر سنتی با کیفیت و قیمت عالی + 34 مدل جدید

قیمت چادر مشکی سنتی - قیمت پارچه چادر مشکی سنتی - قیمت پارچه چادر مشکی سنتی - چادر مشکی مجلسی شیک - چادر مشکی مجلسی نگین دار -  قیمت چادر مشکی مجلسی طرح دار - قیمت پارچه چادر مشکی طرح دار - قیمت پارچه چادر مشکی طرح دار - قیمت پارچه چادر مشکی حریر اسود -  قیمت پارچه چادر مشکی حریر اسود -چادر مشکی مجلسی - قیمت چادر مشکی

چادر سنتی ساده
50,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
 چادر سنتی ساده
650,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی جلو بسته مدل دیبا
110,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر سنتی جلو بسته مدل دیبا
590,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی حاشیه گلدوزی طرح زیگزاگ
50,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر سنتی حاشیه گلدوزی طرح زیگزاگ
1,600,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی حاشیه گلدوزی طرح زنجیره
50,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر سنتی حاشیه گلدوزی طرح زنجیره
1,600,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی طرح بارکد راه راه قد 150
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر سنتی طرح بارکد راه راه قد 150
390,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی حاشیه گلدوزی طرح ورساچه
50,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر سنتی حاشیه گلدوزی طرح ورساچه
1,600,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی گلدوزی حاشیه دالبر
50,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر سنتی گلدوزی حاشیه دالبر
1,550,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی حاشیه گلدوزی طرح گل رز
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر سنتی حاشیه گلدوزی طرح گل رز
1,650,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی گلدوزی پروانه پراکنده
5,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر سنتی گلدوزی پروانه پراکنده
1,500,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی گلدوزی خورشید
ارسال رایگان
موجود
چادر سنتی گلدوزی خورشید
1,950,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی گلدوزی برف پراکنده
50,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر سنتی گلدوزی برف پراکنده
1,500,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی کژال
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر سنتی کژال
1,700,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی نگین پروانه پراکنده
50,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر سنتی نگین پروانه پراکنده
1,350,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی نگین برف پراکنده
50,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر سنتی نگین برف پراکنده
1,350,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی گلدوزی 2
ارسال رایگان
موجود
چادر سنتی گلدوزی 2
1,950,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی گلدوزی 3
ارسال رایگان
موجود
چادر سنتی گلدوزی 3
1,950,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی گلدوزی 4
ارسال رایگان
موجود
چادر سنتی گلدوزی 4
1,950,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی گلدوزی 5
ارسال رایگان
موجود
چادر سنتی گلدوزی 5
1,950,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی گلدوزی 6
ارسال رایگان
موجود
چادر سنتی گلدوزی 6
1,950,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی گلدوزی 7
ارسال رایگان
موجود
چادر سنتی گلدوزی 7
1,950,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی گلدوزی 8
ارسال رایگان
موجود
چادر سنتی گلدوزی 8
1,950,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی گلدوزی 9
ارسال رایگان
موجود
چادر سنتی گلدوزی 9
1,950,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی گلدوزی 10
ارسال رایگان
ناموجود
چادر سنتی گلدوزی 10
1,950,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی گلدوزی برجسته11
ارسال رایگان
موجود
چادر سنتی گلدوزی برجسته11
2,050,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی نگینی 1
ارسال رایگان
ناموجود
چادر سنتی نگینی 1
1,350,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی نگینی 2
ارسال رایگان
ناموجود
چادر سنتی نگینی 2
1,350,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی نگینی 3
ارسال رایگان
ناموجود
چادر سنتی نگینی 3
1,350,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی نگینی 4
ارسال رایگان
ناموجود
چادر سنتی نگینی 4
1,350,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی نگینی 5
ارسال رایگان
ناموجود
چادر سنتی نگینی 5
1,350,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی نگینی 6
ارسال رایگان
ناموجود
چادر سنتی نگینی 6
1,350,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی نگینی 7
ارسال رایگان
ناموجود
چادر سنتی نگینی 7
1,350,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی طرح دار نگینی
ارسال رایگان
ناموجود
چادر سنتی طرح دار نگینی
700,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر سنتی طرح دار
ارسال رایگان
ناموجود
چادر سنتی طرح دار
650,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
تعداد بازدید این صفحه : 71760 مرتبه
 
قیمت پارچه چادر مشکی
 
قیمت پارچه چادر مشکی
 
چادر مشکی مجلسی شیک
 
چادر مشکی مجلسی نگین دار
 
قیمت چادر مشکی مجلسی طرح دار
 
قیمت پارچه چادر مشکی طرح دار
 
قیمت پارچه چادر مشکی طرح دار
 
قیمت پارچه چادر مشکی حریر اسود
تنوع بیش از 100 مدل
کیفیت دوخت درجه یک
پارچه اصیل و با دوام
ارسال به سراسر ایران
لطفا نظر و یا سئوال خود را در رابطه با انواع چادر سنتی بنویسید ، کارشناسان ژیوا پاسخ می دهند
CAPTCHA
احسانی در تاریخ چهارشنبه 8 دي 1400 :
باسلام شم من چادر ساده وسنتی برای هدیه به خانمی با قد بلند هستم و نگران کوتاه بودن چادر برای ایشان هستم لطفا قیمت چادر ساده سنتی یا جنس بسیار خوب باقیمت مناسب رابفرمایید
سلام دوست عزیز چادر سنتی ساده توی قسمت چادر های سنتی موجود هست اگر قد مورد نظر تو سایت نبود لطفا با فروشگاه تماس بگیرید و سفارش بدین
برای اطلاع از تخفیف ها و فروش ویژه و هدایا موبایل خود را وارد کنید...
انواع چادر و عبا      ملزومات حجاب      درباره ما      تماس با ما      مقالات      قوانین     
نشانی فروشگاه : تهران - تهرانپارس - بین فلکه دوم و سوم - کوچه 178 شرقی ( قانع عبادی ) - مسجد شهید بهشتی ، جنب ورودی بانوان   
ساعات کار : شنبه تا پنج شنبه 10صبح تا 20 شب -  روزهای جمعه و تعطیل 16عصر تا 20 شب 
برای  مشاوره خرید ، لطفا در برنامه ایتا پیام بدید:09120525742
آدرس کانال ایتا https://eitaa.com/zhivahejab
آدرس پیام رسان ایتا https://eitaa.com/zhiva_hejab
( جهت اطلاع از موجودی فروشگاه ، لطفا با این شماره تماس بگیرید .02177748506 )
 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت ملزومات حجاب ژیوا می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح