0
0912 0525742
پیغام در واتساپ
اینستاگرام ژیوا
ایتا
امروز چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱

چادر عربی گلدوزی مجلسی

چادر عربی اصیل گلدوزی مخمل مربع
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی اصیل گلدوزی مخمل مربع
1,650,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی ملیله دوزی درسا
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی ملیله دوزی درسا
1,850,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی مهلا
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی مهلا
2,100,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی ژاله
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی ژاله
1,990,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادرعربی اصیل گلدوزی گلایل
ارسال رایگان
موجود
چادرعربی اصیل گلدوزی گلایل
1,800,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادرعربی اصیل گلدوزی زنبق پرکار
ارسال رایگان
موجود
چادرعربی اصیل گلدوزی زنبق پرکار
2,400,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی اصیل گلدوزی پروانه پرکار
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی اصیل گلدوزی پروانه پرکار
2,400,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی اصیل گلدوزی پرکار گل رز
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی اصیل گلدوزی پرکار گل رز
2,100,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی برجسته بهشت
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی برجسته بهشت
2,100,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی اصيل گلدوزی سلاله
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی اصيل گلدوزی سلاله
2,100,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی شهرزاد
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی شهرزاد
2,100,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی اصیل گلدوزی جیران
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی اصیل گلدوزی جیران
2,100,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی میخک پیچ
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی میخک پیچ
2,100,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادرعربی اصیل گلدوزی کژال
ارسال رایگان
موجود
چادرعربی اصیل گلدوزی کژال
2,200,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی ورساچه
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی ورساچه
2,100,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادرعربی اصیل گلدوزی خامه دوزی
ارسال رایگان
موجود
چادرعربی اصیل گلدوزی خامه دوزی
1,800,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادرعربی گلدوزی لویی ویتون
ارسال رایگان
موجود
چادرعربی گلدوزی لویی ویتون
1,990,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی پروانه پراکنده
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی پروانه پراکنده
1,990,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی بهار 2
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی بهار 2
1,990,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی صبا
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی صبا
1,800,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی گل لاله
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی گل لاله
1,990,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی لبه گلدوزی و نگین
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی لبه گلدوزی و نگین
1,800,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی اصیل گلدوزی دالبر بهار 1
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی اصیل گلدوزی دالبر بهار 1
1,890,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی اصیل گلدوزی گندم
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی اصیل گلدوزی گندم
1,800,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی اصیل گلدوزی خورشید
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی اصیل گلدوزی خورشید
1,800,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی اصیل گلدوزی اسلیمی
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی اصیل گلدوزی اسلیمی
1,800,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی اصیل گلدوزی زنجیره
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی اصیل گلدوزی زنجیره
1,800,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی برف پراکنده
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی برف پراکنده
1,990,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادر عربی مچ مخمل
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی مچ مخمل
1,650,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چادرعربی اصیل گلدوزی2
چادرعربی اصیل گلدوزی2
 
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
جزئیات بیشتر
چادرعربی اصیل گلدوزی1
چادرعربی اصیل گلدوزی1
 
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
جزئیات بیشتر
چادرعربی اصیل گلدوزی3
چادرعربی اصیل گلدوزی3
 
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
جزئیات بیشتر
چادرعربی اصیل گلدوزی4
چادرعربی اصیل گلدوزی4
 
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
جزئیات بیشتر
چادرعربی اصیل گلدوزی 5
چادرعربی اصیل گلدوزی 5
 
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
جزئیات بیشتر
چادرعربی اصیل گلدوزی6
چادرعربی اصیل گلدوزی6
 
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
جزئیات بیشتر
چادرعربی اصیل گلدوزی7
چادرعربی اصیل گلدوزی7
 
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
جزئیات بیشتر
چادرعربی اصیل گلدوزی8
چادرعربی اصیل گلدوزی8
 
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
جزئیات بیشتر
چادرعربی اصیل گلدوزی9
چادرعربی اصیل گلدوزی9
 
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
جزئیات بیشتر
چادرعربی اصیل گلدوزی10
چادرعربی اصیل گلدوزی10
 
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
جزئیات بیشتر
چادرعربی اصیل گلدوزی11
چادرعربی اصیل گلدوزی11
 
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
جزئیات بیشتر
تنوع بیش از 100 مدل
کیفیت دوخت درجه یک
پارچه اصیل و با دوام
ارسال به سراسر ایران
برای اطلاع از تخفیف ها و فروش ویژه و هدایا موبایل خود را وارد کنید...
انواع چادر و عبا      انواع مانتو      ملزومات حجاب      درباره ما      تماس با ما      مقالات      قوانین     
نشانی فروشگاه چادر: تهران - تهرانپارس - بین فلکه دوم و سوم - کوچه 178 شرقی ( قانع عبادی ) - مسجد شهید بهشتی ، جنب ورودی بانوان   
ساعات کار فروشگاه : شنبه تا پنج شنبه 10صبح تا 20 شب -  روزهای جمعه و تعطیل 16عصر تا 20 شب 
 
نشانی مزون مانتو عبایی : تهران - تهرانپارس - خیابان 196 شرقی ( ظفرقندی ) - نرسیده به میدان شاهد - پلاک 470 - واحد 8
ساعت کارمزون : شنبه تا پنج شنبه 11 صبح تا 19 شب
 
برای  مشاوره خرید ، لطفا در برنامه ایتا پیام بدید:09120525742
آدرس کانال ایتا https://eitaa.com/zhivahejab
آدرس پیام رسان ایتا https://eitaa.com/zhiva_hejab
( جهت اطلاع از موجودی فروشگاه ، لطفا با این شماره تماس بگیرید .02177748506 )
 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت ملزومات حجاب ژیوا می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح