0
0912 0525742
ایتا
امروز شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱

چادر عربی گلدوزی مجلسی

چادر عربی اصیل گلدوزی مخمل مربع
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی اصیل گلدوزی مخمل مربع
1,350,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی ملیله دوزی درسا
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی ملیله دوزی درسا
1,500,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی مهلا
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی مهلا
1,700,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی ژاله
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی ژاله
1,550,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادرعربی اصیل گلدوزی گلایل
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادرعربی اصیل گلدوزی گلایل
1,600,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادرعربی اصیل گلدوزی زنبق پرکار
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادرعربی اصیل گلدوزی زنبق پرکار
1,850,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی اصیل گلدوزی پروانه پرکار
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی اصیل گلدوزی پروانه پرکار
1,800,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی اصیل گلدوزی پرکار گل رز
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی اصیل گلدوزی پرکار گل رز
1,700,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی برجسته بهشت
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی برجسته بهشت
1,700,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی اصيل گلدوزی سلاله
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی اصيل گلدوزی سلاله
1,700,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی شهرزاد
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی شهرزاد
1,700,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی اصیل گلدوزی جیران
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی اصیل گلدوزی جیران
1,700,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی میخک پیچ
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی میخک پیچ
1,700,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادرعربی اصیل گلدوزی کژال
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادرعربی اصیل گلدوزی کژال
1,700,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی مخمل پنلی
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی مخمل پنلی
1,600,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی ورساچه
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی ورساچه
1,600,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادرعربی اصیل گلدوزی خامه دوزی
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادرعربی اصیل گلدوزی خامه دوزی
1,550,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادرعربی گلدوزی لویی ویتون
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادرعربی گلدوزی لویی ویتون
1,580,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی پروانه پراکنده
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی پروانه پراکنده
1,590,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی بهار 2
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی بهار 2
1,600,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی صبا
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی صبا
1,550,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی گل لاله
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی گل لاله
1,680,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی لبه گلدوزی و نگین
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی لبه گلدوزی و نگین
1,550,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی اصیل گلدوزی دالبر بهار 1
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی اصیل گلدوزی دالبر بهار 1
1,600,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی اصیل گلدوزی گندم
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی اصیل گلدوزی گندم
1,550,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی اصیل گلدوزی خورشید
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی اصیل گلدوزی خورشید
1,550,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی اصیل گلدوزی اسلیمی
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی اصیل گلدوزی اسلیمی
1,550,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی اصیل گلدوزی زنجیره
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی اصیل گلدوزی زنجیره
1,450,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی گلدوزی برف پراکنده
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی گلدوزی برف پراکنده
1,590,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
چادر عربی مچ مخمل
100,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
چادر عربی مچ مخمل
1,500,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
تنوع بیش از 100 مدل
کیفیت دوخت درجه یک
پارچه اصیل و با دوام
ارسال به سراسر ایران
برای اطلاع از تخفیف ها و فروش ویژه و هدایا موبایل خود را وارد کنید...
انواع چادر و عبا      ملزومات حجاب      درباره ما      تماس با ما      مقالات      قوانین     
نشانی فروشگاه : تهران - تهرانپارس - بین فلکه دوم و سوم - کوچه 178 شرقی ( قانع عبادی ) - مسجد شهید بهشتی ، جنب ورودی بانوان   
ساعات کار : شنبه تا پنج شنبه 10صبح تا 20 شب -  روزهای جمعه و تعطیل 16عصر تا 20 شب 
برای  مشاوره خرید ، لطفا در برنامه ایتا پیام بدید:09120525742
آدرس کانال ایتا https://eitaa.com/zhivahejab
آدرس پیام رسان ایتا https://eitaa.com/zhiva_hejab
( جهت اطلاع از موجودی فروشگاه ، لطفا با این شماره تماس بگیرید .02177748506 )
 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت ملزومات حجاب ژیوا می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح