0
0912 0525742
ایتا
امروز شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱

كالكشن جديدترين روسری ها

روسری نخی منگوله دار
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی منگوله دار
120,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخی اعلا
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی اعلا
120,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخی اعلا 2
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی اعلا 2
120,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری جديد بهاره67
ارسال رایگان
موجود
روسری جديد بهاره67
140,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخی بهاره گل رز 114
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بهاره گل رز 114
138,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخی بهاره گل رز 115
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بهاره گل رز 115
138,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نحی بهاره گل رز 116
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نحی بهاره گل رز 116
138,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری جديد بهاره126
ارسال رایگان
موجود
روسری جديد بهاره126
140,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخی بهاره گل رز 117
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بهاره گل رز 117
138,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری جديد بهاره132
ارسال رایگان
موجود
روسری جديد بهاره132
140,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری جديد بهاره135
ارسال رایگان
موجود
روسری جديد بهاره135
140,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری جديد بهاره140
ارسال رایگان
ناموجود
روسری جديد بهاره140
140,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخی بهاره بته جقه 118
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بهاره بته جقه 118
138,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری وال اسلپ چیندار مشکی
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری وال اسلپ چیندار مشکی
150,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری وال اسلپ چیندار بنفش
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری وال اسلپ چیندار بنفش
150,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری وال اسلپ چیندار نارنجی
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری وال اسلپ چیندار نارنجی
150,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری وال اسلپ چیندار طوسی
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری وال اسلپ چیندار طوسی
150,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری وال اسلپ چیندار سرمه ای
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری وال اسلپ چیندار سرمه ای
150,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری وال اسلپ چیندار طوسی روشن
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری وال اسلپ چیندار طوسی روشن
150,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخی بهاره بته جقه 119
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بهاره بته جقه 119
138,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخی بهاره 122
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بهاره 122
98,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخی بهاره 113
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بهاره 113
98,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخی بهاره 145
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بهاره 145
98,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخی بهاره 101
27,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بهاره 101
98,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخی بهاره 111
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بهاره 111
138,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری جديد بهاره19
ارسال رایگان
موجود
روسری جديد بهاره19
138,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخی بهاره 156
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بهاره 156
98,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخ ابریشم صورتی 161
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخ ابریشم صورتی 161
160,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخ ابریشم آبی طلایی 162
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخ ابریشم آبی طلایی 162
160,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخ ابریشم قرمز 164
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخ ابریشم قرمز 164
160,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخ ابریشم طوسی 165
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخ ابریشم طوسی 165
160,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخ ابریشم طوسی تیره 166
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخ ابریشم طوسی تیره 166
160,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخ ابریشم آبی 167
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخ ابریشم آبی 167
160,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخ ابریشم سرخابی 168
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخ ابریشم سرخابی 168
160,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخی بهاره 170
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بهاره 170
98,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخی بهاره 172
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بهاره 172
98,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخی بهاره 177
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بهاره 177
98,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخی بامبو گل رز 177
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بامبو  گل رز 177
140,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخی بامبو گوزنی 183
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بامبو گوزنی 183
140,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخی بامبو گوزنی 184
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بامبو گوزنی 184
140,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخی بامبو گوزنی 185
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بامبو گوزنی 185
140,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری نخی بامبو گوزنی187
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بامبو گوزنی187
140,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری بامبو 189
ارسال رایگان
موجود
روسری بامبو 189
140,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری بامبو گوچی 190
ارسال رایگان
موجود
روسری بامبو گوچی 190
140,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری بامبو گوچی 191
ارسال رایگان
موجود
روسری بامبو گوچی 191
140,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
روسری جديد2
روسری جديد2
 
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
جزئیات بیشتر
روسری جديد4
روسری جديد4
 
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
جزئیات بیشتر
روسری جديد5
روسری جديد5
 
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
جزئیات بیشتر
روسری جديد7
روسری جديد7
 
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
جزئیات بیشتر
روسری جديد8
روسری جديد8
 
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
جزئیات بیشتر
روسری جديد10
روسری جديد10
 
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
جزئیات بیشتر
روسری جديد11
روسری جديد11
 
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
جزئیات بیشتر
روسری جديد12
روسری جديد12
 
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
جزئیات بیشتر
روسری جديد13
روسری جديد13
 
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
جزئیات بیشتر
روسری جديد14
روسری جديد14
 
آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
جزئیات بیشتر
تنوع بیش از 100 مدل
کیفیت دوخت درجه یک
پارچه اصیل و با دوام
ارسال به سراسر ایران
برای اطلاع از تخفیف ها و فروش ویژه و هدایا موبایل خود را وارد کنید...
انواع چادر و عبا      ملزومات حجاب      درباره ما      تماس با ما      مقالات      قوانین     
نشانی فروشگاه : تهران - تهرانپارس - بین فلکه دوم و سوم - کوچه 178 شرقی ( قانع عبادی ) - مسجد شهید بهشتی ، جنب ورودی بانوان   
ساعات کار : شنبه تا پنج شنبه 10صبح تا 20 شب -  روزهای جمعه و تعطیل 16عصر تا 20 شب 
برای  مشاوره خرید ، لطفا در برنامه ایتا پیام بدید:09120525742
آدرس کانال ایتا https://eitaa.com/zhivahejab
آدرس پیام رسان ایتا https://eitaa.com/zhiva_hejab
( جهت اطلاع از موجودی فروشگاه ، لطفا با این شماره تماس بگیرید .02177748506 )
 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت ملزومات حجاب ژیوا می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح