0
0912 0525742
پیغام در واتساپ
اینستاگرام ژیوا
ایتا
امروز چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲

خرید روسری لمه در طرح های مختلف + 80 مدل جدید + ارسال رایگان و فوری

روسری لمه طلایی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری لمه طلایی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری فندی گلدار طلایی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری فندی گلدار طلایی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری گوچی لمه مشکی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری گوچی لمه مشکی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری دیور لمه سبز
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری دیور لمه سبز
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری لمه سبز
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری لمه سبز
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری ال وی وارداتی لمه آبی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری ال وی وارداتی لمه آبی
348,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری ال وی وارداتی لمه مشکی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری ال وی وارداتی لمه مشکی
348,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری ال وی وارداتی لمه سبز
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری ال وی وارداتی لمه سبز
348,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری ال وی وارداتی لمه نقره ای
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری ال وی وارداتی لمه نقره ای
348,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری ال وی وارداتی لمه قرمز
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری ال وی وارداتی لمه قرمز
348,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری ال وی وارداتی لمه طلايی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری ال وی وارداتی لمه طلايی
348,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری ال وی لمه سبز
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری ال وی لمه سبز
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری ال وی لمه بژ
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری ال وی لمه بژ
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری ال وی لمه نقرآبی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری ال وی لمه نقرآبی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری ال وی لمه عنابی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری ال وی لمه عنابی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری ال وی لمه سبز آبی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری ال وی لمه سبز آبی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری ال وی لمه مشکی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری ال وی لمه مشکی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری سنگی لمه مشکی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری سنگی لمه مشکی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری سنگی لمه نقرآبی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری سنگی لمه نقرآبی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری سنگی لمه عنابی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری سنگی لمه عنابی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری سنگی لمه سبزآبی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری سنگی لمه سبزآبی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری سنگی لمه بژ
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری سنگی لمه بژ
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری گل رز لمه عنابی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری گل رز لمه عنابی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری گل رز لمه خاكستری
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری گل رز لمه خاكستری
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری گل رز لمه سبزآبی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری گل رز لمه سبزآبی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری گل رز لمه بژ
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری گل رز لمه بژ
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری گل رز لمه آبی
ارسال رایگان
ناموجود
روسری گل رز لمه آبی
268,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری گل رز لمه نقره ای
ارسال رایگان
ناموجود
روسری گل رز لمه نقره ای
248,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری گل رز لمه طلایی
ارسال رایگان
ناموجود
روسری گل رز لمه طلایی
268,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری گل رز لمه مشکی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری گل رز لمه مشکی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری گل رز لمه نقرآبی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری گل رز لمه نقرآبی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری پتينه لمه مشكی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری پتينه لمه مشكی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری پتينه لمه عنابی
ارسال رایگان
موجود
روسری پتينه لمه عنابی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری پتينه لمه سبزآبی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری پتينه لمه سبزآبی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری پتينه لمه نقرآبی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری پتينه لمه نقرآبی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری پتينه لمه بژ
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری پتينه لمه بژ
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری پتینه لمه نقره ای
ارسال رایگان
ناموجود
روسری پتینه لمه نقره ای
268,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری پتینه لمه نقرآبی
ارسال رایگان
ناموجود
روسری پتینه لمه نقرآبی
268,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری پتینه لمه عنابی
12,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری پتینه لمه عنابی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری پتینه لمه مشکی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری پتینه لمه مشکی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری پتینه لمه آبی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری پتینه لمه آبی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری پتینه لمه بنفش
ارسال رایگان
ناموجود
روسری پتینه لمه بنفش
268,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری پتینه لمه طلایی
ارسال رایگان
ناموجود
روسری پتینه لمه طلایی
268,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری ديورلمه سبزآبی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری ديورلمه سبزآبی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری ديورلمه عنابی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری ديورلمه عنابی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری دیور لمه نقره ای
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری دیور لمه نقره ای
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری دیور لمه طلایی
ارسال رایگان
ناموجود
روسری دیور لمه طلایی
268,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری دیور لمه سبز متالیک
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری دیور لمه سبز  متالیک
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری دیور لمه مشکی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری دیور لمه مشکی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری دیور لمه سبز سیدی
ارسال رایگان
ناموجود
روسری دیور لمه سبز سیدی
248,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری دیور لمه آبی
ارسال رایگان
ناموجود
روسری دیور لمه آبی
248,000تومان
مشاهده جزئیات
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری دیور لمه نقرآبی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری دیور لمه نقرآبی
248,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری ديور وارداتی لمه آبی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری ديور وارداتی لمه آبی
348,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری ديور وارداتی لمه مشكی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری ديور وارداتی لمه مشكی
348,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری ديوروارداتی لمه قرمز
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری ديوروارداتی لمه قرمز
348,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری ديوروارداتی لمه طلايی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری ديوروارداتی لمه طلايی
348,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری ديور وارداتی لمه سبز
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری ديور وارداتی لمه سبز
348,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری ديور وارداتی لمه نقره ای
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری ديور وارداتی لمه نقره ای
348,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری فندی وارداتی لمه نقره ای
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری فندی وارداتی لمه نقره ای
348,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری فندی وارداتی لمه مشكی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری فندی وارداتی لمه  مشكی
348,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری فندی وارداتی لمه طلايی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری فندی وارداتی لمه طلايی
348,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری فندی وارداتی لمه آبی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری فندی وارداتی لمه آبی
348,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری فندی وارداتی لمه سبز
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری فندی وارداتی لمه سبز
348,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری گوچی وارداتی لمه سبز
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری گوچی وارداتی لمه سبز
348,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری گوچی وارداتی لمه مشكی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری گوچی وارداتی لمه مشكی
348,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری گوچی وارداتی لمه نقره ای
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری گوچی وارداتی لمه نقره ای
348,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری گوچی وارداتی لمه قرمز
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری گوچی وارداتی لمه قرمز
348,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری گوچی وارداتی لمه طلايی
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری گوچی وارداتی لمه طلايی
348,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری نخ ابریشم آبی طلایی 162
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخ ابریشم آبی طلایی 162
180,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری نخ ابریشم سرخابی 168
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخ ابریشم سرخابی 168
180,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری نخی بامبو گوزنی 185
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بامبو گوزنی 185
140,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری نخی بامبو گوزنی187
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بامبو گوزنی187
140,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری بامبو گوچی 190
ارسال رایگان
موجود
روسری بامبو گوچی 190
140,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
روسری بامبو گوچی 191
ارسال رایگان
موجود
روسری بامبو گوچی 191
140,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
تنوع بیش از 100 مدل
کیفیت دوخت درجه یک
پارچه اصیل و با دوام
ارسال به سراسر ایران
برای اطلاع از تخفیف ها و فروش ویژه و هدایا موبایل خود را وارد کنید...
مانتو عبایی      مانتو حجاب و مانتو مجلسی      چادر عربی      خرید چادر مشکی      چادر لبنانی      مقنعه      چادر دانشجویی      چادر ملی     
نشانی فروشگاه چادر: تهران - تهرانپارس - بین فلکه دوم و سوم - کوچه 178 شرقی ( قانع عبادی ) - مسجد شهید بهشتی ، جنب ورودی بانوان   
ساعات کار فروشگاه : از 6 تا ۱۱ فروردین از ساعت 3  تا 6 عصر
 
نشانی مزون مانتو عبایی : تهران - تهرانپارس - خیابان 196 شرقی ( ظفرقندی ) - نرسیده به میدان شاهد  پلاک 470 - واحد 8
ساعت کارمزون :  از 6 تا ۱۱ فروردین از ساعت 3  تا 6 عصر
 
برای  مشاوره خرید ، لطفا در برنامه ایتا پیام بدید:09120525742
آدرس کانال ایتا https://eitaa.com/zhivahejab
آدرس پیام رسان ایتا https://eitaa.com/zhiva_hejab
( جهت اطلاع از موجودی فروشگاه ، لطفا با این شماره تماس بگیرید .02177748506 )
 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت ملزومات حجاب ژیوا می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح