0
0912 0525742
پیغام در واتساپ
اینستاگرام ژیوا
ایتا
امروز چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱

كالكشن جديدترين روسری ها

روسری وال اسلپ چیندار سرمه ای
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری وال اسلپ چیندار سرمه ای
150,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری وال اسلپ چیندار طوسی روشن
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری وال اسلپ چیندار طوسی روشن
150,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری وال اسلپ چیندار مشکی
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری وال اسلپ چیندار مشکی
150,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری وال اسلپ چیندار بنفش
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری وال اسلپ چیندار بنفش
150,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری وال اسلپ چیندار نارنجی
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری وال اسلپ چیندار نارنجی
150,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری وال اسلپ چیندار طوسی
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری وال اسلپ چیندار طوسی
150,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری پتینه لمه طلایی
30,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری پتینه لمه طلایی
198,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری پتینه لمه بنفش
30,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری پتینه لمه بنفش
198,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری پتینه لمه آبی
30,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری پتینه لمه آبی
198,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری پتینه لمه مشکی
30,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری پتینه لمه مشکی
198,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری پتینه لمه عنابی
30,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری پتینه لمه عنابی
198,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری پتینه لمه نقرآبی
30,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری پتینه لمه نقرآبی
198,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری پتینه لمه نقره ای
30,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری پتینه لمه نقره ای
198,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری گل رز لمه طلایی
30,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری گل رز لمه طلایی
198,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری گل رز لمه مشکی
30,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری گل رز لمه مشکی
198,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری گل رز لمه آبی
30,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری گل رز لمه آبی
198,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری گل رز لمه نقره ای
30,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری گل رز لمه نقره ای
198,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری دیور لمه آبی
30,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری دیور لمه آبی
198,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری دیور لمه مشکی
30,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری دیور لمه مشکی
198,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری دیور لمه سبز سیدی
30,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری دیور لمه سبز سیدی
198,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری دیور لمه طلایی
30,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری دیور لمه طلایی
198,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری دیور لمه سبز
30,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری دیور لمه سبز
198,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری دیور لمه نقره ای
30,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری دیور لمه نقره ای
198,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری نخی بهاره گل رز 114
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بهاره گل رز 114
138,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری نحی بهاره گل رز 116
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نحی بهاره گل رز 116
138,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری نخی بهاره بته جقه 118
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بهاره بته جقه 118
138,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری نخی بهاره بته جقه 119
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بهاره بته جقه 119
138,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری نخی بهاره 122
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بهاره 122
98,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری نخی بهاره 145
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بهاره 145
98,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری نخی بهاره 101
27,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بهاره 101
98,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری نخی بهاره 156
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بهاره 156
98,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری نخ ابریشم آبی طلایی 162
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخ ابریشم آبی طلایی 162
180,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری نخ ابریشم سرخابی 168
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخ ابریشم سرخابی 168
180,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری نخی بهاره 172
32,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بهاره 172
98,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری نخی بامبو گوزنی 185
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بامبو گوزنی 185
140,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری نخی بامبو گوزنی187
20,000 تومان تخفیف
ارسال رایگان
موجود
روسری نخی بامبو گوزنی187
140,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری بامبو گوچی 190
ارسال رایگان
موجود
روسری بامبو گوچی 190
140,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
روسری بامبو گوچی 191
ارسال رایگان
موجود
روسری بامبو گوچی 191
140,000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
تنوع بیش از 100 مدل
کیفیت دوخت درجه یک
پارچه اصیل و با دوام
ارسال به سراسر ایران
برای اطلاع از تخفیف ها و فروش ویژه و هدایا موبایل خود را وارد کنید...
انواع چادر و عبا      انواع مانتو      ملزومات حجاب      درباره ما      تماس با ما      مقالات      قوانین     
نشانی فروشگاه چادر: تهران - تهرانپارس - بین فلکه دوم و سوم - کوچه 178 شرقی ( قانع عبادی ) - مسجد شهید بهشتی ، جنب ورودی بانوان   
ساعات کار فروشگاه : شنبه تا پنج شنبه 10صبح تا 20 شب -  روزهای جمعه و تعطیل 16عصر تا 20 شب 
 
نشانی مزون مانتو عبایی : تهران - تهرانپارس - خیابان 196 شرقی ( ظفرقندی ) - نرسیده به میدان شاهد - پلاک 470 - واحد 8
ساعت کارمزون : شنبه تا پنج شنبه 11 صبح تا 19 شب
 
برای  مشاوره خرید ، لطفا در برنامه ایتا پیام بدید:09120525742
آدرس کانال ایتا https://eitaa.com/zhivahejab
آدرس پیام رسان ایتا https://eitaa.com/zhiva_hejab
( جهت اطلاع از موجودی فروشگاه ، لطفا با این شماره تماس بگیرید .02177748506 )
 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت ملزومات حجاب ژیوا می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح